אודות החיל

סמלים ואותות

עיטורים

עיטור המופת
עיטור המופת
עיטור העוז
עיטור העוז
עיטור הגבורה

אותות מלחמה

קצינים

סגן משנה
סגן
סרן
רב סרן
סגן אלוף
אלוף משנה
תת אלוף
אלוף
רב אלוף

נגדים

רב סמל
רב סמל ראשון
רב סמל מתקדם
רב סמל בכיר
רב נגד

חוגרים

רב טוראי
סמל
סמל ראשון

סיכות

טייס
נווט (עד שנת 1999)
לוחם שלדג
מכונן אוויר (עד שנת 1999)
לוחם 669
מפעיל כטמ"ם
בקר טיסה
פקח העמסה
רופא/חובש מוטס
מכונאי מוטס
מפעיל קשר מוטס
מהנדס ניסוי מוטס
מפעיל מערכות ל"א
קצין הגנה אווירית
לוחם כיפת ברזל