אודות החיל

להק ראש המטה

להק ראש המטה מופקד על בנין הכוח בחיל-האוויר, מבקר את מימושו ומתאם את עבודת המטה הבין להקית. הלהק מבטיח שימוש יעיל בכוחות ובמשאבים המוקצים לחיל-האוויר.

הלהק מתכנן ומארגן את סד"כ חיל-האוויר, מאפיין את צרכי החיל באמצעי לחימה ובמידע, וקובע עדיפויות בתחומי ההצטיידות והפיתוח של אמצעים אלה.

בנוסף, אחראי הלהק על תקציבי חיל-האוויר, קובע את תוכנית העבודה השנתית והרב-שנתית, ומייצג את החיל בפני המטכ"ל, משרדי הממשלה ומדינות זרות.  ראש המטה הוא סגנו של מפקד חיל-האוויר, וממלא-מקומו בהיעדרו.