הגנה אווירית

מטוסי קרב
מטוסי תובלה וקישור
מטוסי סיור ובקרה

ארץ ייצור ישראל
מימדים 3 מטרים גובה, 155 מ"מ קוטר
ביצועים טווח עד 70 ק"מ
שנת כניסה לשירות 2011