יומן ארועים

Bookmark and Share
פגיעה של טיל פורסם בתאריך 03.08.1970

פאנטום מטייסת "האחת" נפגע מטיל נ"מ במהלך תקיפת סוללות הטילים המצריות בתעלה. אנשי צוותו, יגאל שוחט ומשה גולדווסר (גולד), נוטשים ונופלים בשבי המצרי. גולד נרצח מאוחר יותר בשבי.