יומן ארועים

Bookmark and Share
מעל הסוללות פורסם בתאריך 25.05.1970

שני זוגות פאנטומים מטייסת "האחת" תוקפים שתי סוללות SA-2 בפורט-פואד ובאזור ג'מיל במצרים.