יומן ארועים

Bookmark and Share
סקייהוק ומיראז' במצרים פורסם בתאריך 27.03.1970

מיראז'ים מטייסות "העטלף" ו"הקרב הראשונה" מלווים מטוסי סקייהוק בדרכם לתקיפה במצרים. בקרב אוויר נגד שמונה מטוסי מיג שהוזנקו לעברם, מפילים רן רונן (פקר), אשר שניר ואברהם שלמון מטייסת "העטלף" שלושה מיגים. ישראל בהרב מטייסת "הקרב הראשונה" מפיל שני מיגים.