יומן ארועים

Bookmark and Share
טילי SA-3 נפרסים סביב קהיר
טילי SA-3 מגיעים ברכבת אווירית מברה"מ למצרים ונפרסים סביב קהיר.

טילי SA-3 הגיעו ברכבת אווירית מברה"מ למצרים, ונפרסו, בשלב הראשון, סביב קהיר. חיל-האוויר נדרש למנוע מהמצרים לקדם את הטילים לעבר תעלת סואץ. ה-SA-3 הנם טילים נגד מטוסים מנמיכי טוס, ומהירותם הגבוהה לא אפשרה אז מרווח התראה מספיק לטייסי חיל-האוויר.

מפקד חיל-האוויר, האלוף מוטי הוד, הציע בישיבת המטכ"ל לתקוף את אחת הסוללות הסובייטיות, ובכך לאותת לרוסים, שדעת ישראל לא נוחה ממעורבותם במלחמת ההתשה. הצעתו של הוד אינה מתקבלת בשלב זה, וחיל-האוויר מקבל הוראה לא להתקרב לאזור המאוייש ביחידות סובייטיות.

זמן קצר לאחר מכן, החלו המצרים לחפור מחפורות חדשות, בצורת T, סמוך לגזרת התעלה. הערכת חיל-האוויר גרסה, שבכוונת המצרים לקדם את סוללות ה-SA-3 אל קו החזית, ולסכן בכך את מטוסי חיל-האוויר, שהמשיכו לפעול לאורך התעלה.

בו ביום התקבלה החלטה למנוע מהמצרים את קידום הטילים לתעלה מעבר לרצועת 30 ק"מ (הטווח המרבי של הטילים). מ-1 במרס 1970 החל הקרב על מניעת קידומם של סוללות הטילים, תוך כדי פגיעה במערכות המכ"ם המצריות, המספקות את המידע הנדרש לירי הטילים על מטוסי חיל-האוויר.

למרות ההפצצות הכבדות, המצרים המשיכו לעבוד מסביב לשעון בבניית מחפורות חדשות. לאחר המלחמה נודע כי ממדי ההרג היו גדולים. לפי פירסומים מצריים, כ-4,000 פועלים אזרחים נהרגו בהפצצות חיל-האוויר, לעתים כ-300-400 פועלים ביום אחד. האבידות הגדולות לא הרתיעו את המצרים מהמשך עבודות הבנייה, שעוכבו בצורה משמעותית כל עוד נמשכה האש הישראלית.