בטאון חיל האוויר

ביטאון
גיליון 213 01/11/13
לגיליון זה מצורף דגם של מסוק "צפע" להרכבה

עסקי אוויר

ברק, דור שני

מטוסי "ברק" (F־16C/D) יעברו שיפור מקיף עד סוף 2013. בין השיפורים העיקריים: מערכת בקרת טיסה מתקדמת אשר תגדיל את יכולות המטוס בתחומי הטיסה והחימוש ותשפר את ביצועי המטוס. “מטוס הברק המתקדם המכונה ‘ברק II' יוכל לקלוט משימות מגוונות יותר ויהנה מיתרונות רבים, בין היתר שיפורים אחזקתיים אשר ישפרו את ויכולת התפקוד שלו לטווח הארוך", מסביר סרן יעקב המאירי, אשר שימש בתור קצין מדור בקרת טיסה בלהק ציוד.

שיר אהרון ברם

"מערכת בקרת הטיסה החדשה תגדיל את חסינות המטוס מפני כל סוג של אובדן שליטה ותשולב בה מערכת טייס אוטומטי מתקדמת. יכולות התמרון במהלך קרבות אוויר יעלו מדרגה ויתאפשר שימוש בחימוש מגוון יותר".

עוד באותו מדור

גם מש"ק גם מפעיל

במשך שנים ישבו מש"ק בקרה אווירית ומפעיל תמונה אווירית משני צדי בקר האוויר. קורס ייחודי של מערך הבקרה שנפתח לאחרונה מאחד שתי הכשרות אלו

סימולאטור טק"א חדש

בקרוב יוכלו טייסי חיל־האוויר להתאמן מול איום טילי קרקע־אוויר (טק"א) בצורה הקרובה ביותר למציאות.