בטאון חיל האוויר

ביטאון
גליון 134 (235) 01/08/00

עסקי אוויר

חידוש: תיחקור בקורס-טיס

כל המטוסים והמסוקים של בית-הספר לטיסה יצוידו תוך שנה במערכות תיחקור

נועם קרן

"זוהי קפיצת מדרגה בכל הקשור לשיטות ההדרכה", אומר סא"ל יאיר, המדריך הראשי ומפקד מגמת קרב בבית-הספר. "עד היום לא היו מותקנות בכלל מערכות תיחקור בכלי-הטיס של בית-הספר לטיסה. מעתה, יוכלו החניכים לתחקר טיסות כמעט כמו בטייסות F-16 מתקדמות".
מערכת התיחקור מורכבת משתי מצלמות וידיאו קטנות, המכונות "מצלמות אצבע", וממכשיר הקלטה. מצלמה אחת מכוונת לעבר לוח המחוונים, בעוד המצלמה השנייה מתעדת את הנשקף דרך חלון הטייס. מערכת ההקלטה מתעדת, פרט לתמונות הנקלטות במצלמות הווידיאו, גם את מערכת הקשר, כך שבזמן התיחקור ניתן יהיה להאזין לדברים שנאמרו במהלך הטיסה. בכל אחד מכלי הטיס השונים של בית-הספר תיערכנה, מן הסתם, התאמות מעט שונות.
המערכת החדשה כבר נוסתה בהצלחה באחד ממטוסי הצוקית של בית-הספר, ובמסוקי סייפן ואנפה. "עד לחודש מארס בשנה הבאה תסתיים התקנת המערכות בכל מטוסי הצוקית", אומר סא"ל יאיר. "עד אוגוסט 2001 תהיה מערכת תיחקור בכל אחד מהמטוסים ומהמסוקים של בית-הספר".
למרות יתרונותיה הרבים של מערכת התיחקור החדשה, תג המחיר שלה נמוך יחסית ועומד על פחות מעשרת אלפים דולר למערכת. המצלמות, מערכת ההקלטה ומערכת התיחקור הקרקעית נרכשות בארה"ב, וטייסת התחזוקה של בסיס חצרים אחראית על שילוב המערכות במטוסים עצמם.

עוד באותו מדור

מטוסי חיל-האוויר סייעו בכיבוי שריפות בקפריסין וביוון

שלוש פעמים במהלך החודשים האחרונים הוזנקו מסוקי יסעור ומטוסי הרקולס של חיל-האוויר לסייע בכיבוי שריפות בקפריסין וביוון. "מדובר באופרציה לא פשוטה ולעיתים גם מסוכנת", אומר סרן אלון, אחד הטייסים, "אך עצם ההשתתפות במבצעים כאלה נותנת לכולנו הרגשה טובה"

המזל"טים של חיל-המודיעין יעברו לחיל-האוויר

עד סוף השנה, כשתושלם קליטת המזל"טים, יהפוך חיל-האוויר לסמכות היחידה בצה"ל המפעילה כלי-טיס. חיל-האוויר יקבל גם את הפיקוד על הבסיס הצפוני ממנו פעלה יחידת המזל"טים של חיל-המודיעין