שם התגית "תקיפת הכור העיראקי מבצע "אופרה""
להלן רשימת הפריטים המשוייכים לתגית זו:
לא נמצאו מסמכים המקושרים לתגית זו!