טייסות החיל

טייסת מאמני קרב

מראשית שנות ה-2000 הלכה והתגבשה בחיל-האוויר התפיסה כי השימוש במאמנים מהווה נדבך מרכזי באיכות ההדרכה. התפתחות הטכנולוגיות בארץ ובעולם בהקשרים אלה חיזקה את האפשרות לשנות את אופי האימון בחיל על-ידי פיתוח מערכות סימולציה ואימון, המדמות באופן קרוב אימונים אוויריים. לפיכך, הנחה מפקד חיל-האוויר כי יש לגבש תכנית אב למאמנים בה יפורטו תפיסות וכיווני פעולה לעתיד בהקשר זה.

לאחר שב-2010 הוקמה טייסת המאמנים הראשונה בחיל-האוויר, אשר ריכזה את נושא המסוקים וכלי הטיס הבלתי מאוישים, קמה בנובמבר 2010 בבסיס חצור טייסת המאמנים השנייה: טייסת "מאמני קרב", המרכזת את הסימולטורים של מטוסי הקרב של חיל-האוויר.

מרכזי ההדרכה
מרכזי ההדרכה בטייסת מהווים את מוקד הידע עבור המערכים השונים. לפי תפיסה זו, הכשרה בסיסית של מרבית מטייסי ונווטי מטוסי הקרב נמצאת תחת אחריות מלאה של מרכזי ההדרכה. אחריות זו מחייבת רמה מקצועית גבוהה ויכולות הדרכה טובות מאוד על-מנת לבצע משימה זו בזמן קצר ובאיכות גבוהה. המאמנים הקיימים במרכזי הדרכה זו מהווים אמצעי חשוב לבניית הכשירות ושמירת הכשירות של צוותי-האוויר.

המאמנים הקיימים בטייסת
בטייסת "מאמני קרב" מרוכזים רוב הסימולטורים של מטוסי הקרב בחיל-האוויר. בטייסת נמצא מאמן בז-רעם, בו מתאמנים טייסי ונווטי מטוס ה-F-15 על סוגיו. מאמן נוסף עליו אחראית הטייסת הינו מאמן "ברק", המשמש את טייסי ונווטי הקרב במטוסי הF-16 C\D - . מאמן זה הועבר מבסיס רמת-דוד לטייסת המאמנים לאחר שעבר שדרוג מקיף, שכלל את הפיכת הקוקפיט מתא חד-מושבי לתא דו-מושבי, פיתוח מערכת תצוגה חדשה ושיפור של כלל המחשבים. כמו כן, הטייסת אחראית גם על סימולטור מטוס הסופה (F-16 I).

במהלך שנת 2012, הוקם בבסיס הסימולטור מתקדם מסוגו: סימולטור מקושר אשר מאפשר לטייסי ונווטי הקרב להתאמן בצוותים. המאמן המשימתי תוצרת חברת אלביט יכול לאמן במקביל עד עשרה אנשי צוות-אוויר ומורכב מתצוגה בת 360 מעלות, המאפשרת לצפות ולתקשר עם שאר המתאמנים. בקרוב, ייפתח המאמן לשימושן השוטף של טייסת הF-16- בחיל, ובעתיד ישמש גם את טייסי ונווטי הF-15-.

מדריכות המאמנים
חיל-האוויר הישראלי הוא מהבודדים מבין חילות-האוויר המערביים שבו מרבית מדריכי המאמנים אינם טייסים, אלא חיילות בשירות חובה אשר עברו קורס אינטנסיבי והוכשרו במיוחד לתפקיד.

מדריכות המאמנים מתחילות את דרכן בקורס כללי הנערך בחצרים. לאחר פיזורן במרכזי ההדרכה השונים, ממשיכות המדריכות לרכוש ידע נרחב על הפלטפורמה אותה מדמה המאמן אליו הן מוכשרות. בנוסף, עוברת המדריכה הכשרה עמוקה בתחום ההדרכה, על-מנת להקנות לה כלים לאימון טייסי המסוקים ומפעילי כלי-הטיס הבלתי מאוישים.

הכשרת מדריכה בטייסת המאמנים נעה בין שישה חודשים לעשרה חודשים. במהלך ההסמכה לומדת כל מדריכה לעומק את מבנה הפלטפורמה עליה תדריך, מצטרפת לטיסות אמת בטייסות, חווה בעצמה הטסה במאמן, צופה ומפעילה את המאמנים בגיחות עד שלבסוף היא מוסמכת להדריך ומקבלת את שרוך ההדרכה המיוחל. 

סמל טייסת מאמני קרב
סמל טייסת מאמני קרב