טייסות החיל

יחידת ניסוי טילים (ינ"ט)

יחידת ניסוי הטילים שוכנת בבסיס פלמחים. היחידה מופקדת על ניסויים וחקר ביצועים של מערכות מוטסות עתירות אנרגיה (דוגמת טיל "חץ" ולוויינים) ושל מערכות נוספות על פי צרכי חיל-האוויר ומערכת הביטחון.
מחויבותו הראשונה והעיקרית של שדה הניסוי הינה לביצוע ניסויים בבטיחות ובמקצועיות ולהביא את הנתונים הנדרשים להמשך הפיתוח של המערכות השונות. בנוסף, ינ"ט מהווה מרכז לשיגורי החלל של מדינת ישראל ותומכת בפעילות חיל-האוויר בחירום ובלחימה.

היסטוריה
מספר שנים לאחר קום המדינה, לאור האצה בפיתוח טכנולוגיות וברוח ראייתו של דוד בן גוריון ז"ל שעלינו לסמוך רק על עצמנו ולא להסתמך באופן מוחלט על עזרתן של מדינות העולם, נולד צורך בשדה ניסויים לניסוי ובחינת אמצעי לחימה שונים בישראל.

לאחר בחינה הוחלט כי שדה הניסויים יוקם באזור שפך נחל שורק. הקמת השדה הוטלה על חברת רפאל, כמו כן הוחלט שתחזוקת השדה ותפעול הכלים בו יעשו על-ידי חיל-האוויר. הקמת שדה הניסוי החלה בחודש יולי 1967, לאחר מלחמת ששת הימים. היחידה החלה לפעול בשם "יחידת ניסויי טיסה" בשנת 1969 כאשר ניסויים ראשונים בוצעו בשנת 1970.
המכשור הראשוני בשדה נרכש והגיע מכל רחבי העולם: מכשירי מכ"ם עקיבה איטלקיים, מערכת בטיחות צרפתית ואילו תחנות טלמטריה, מכ"ם מטאורולוגי ומחשב ומגברי הספק יוצרו בישראל. מחשב השדה הראשון היה של IBM, שהיה בזמנו אחד משני מחשבים בודדים שהיו במדינת ישראל. עם השנים והניסיון שנצבר בניסויים, התפתחו שיטות לניהול וביצוע ניסויים הייחודיות לצרכיה של מדינת ישראל.

אל החלל ומעבר לו
כיום יש בעולם רק שמונה מדינות המסוגלות לשגר לווין לחלל. ישראל שייכת לאותו מועדון ייחודי, ומשגרת את לווייניה משדה הניסויים של ינ"ט. זאת ועוד, ישראל היא המדינה היחידה המשגרת את הלוויינים שלה מערבה, בניגוד לכיוון סיבוב כדור הארץ ובניגוד לכיוון שבו שאר המדינות משגרות את לווייניהן. זאת מטעמי בטיחות.

בנוסף, בשדה הניסויים מתבצעים גם ניסויים במערכות ליירוט טילים בליסטיים, כמו למשל טיל ה"חץ". יכולת היירוט של מדינת ישראל הוכחה שוב ושוב בניסויים שבוצעו בינ"ט, חלקם גם באמצעי לחימה מטוסים ומערכות נוספות.

גם בימים אלו ינ"ט מבצעת מגוון רחב של ניסויים במערכות נשק, הגנה אווירית ולוויינים. תרומתה של ינ"ט לביטחון המדינה מוגדרת כמשמעותית ביותר.

סמל יחידת ניסוי טילים (ינ"ט)
סמל יחידת ניסוי טילים (ינ"ט)