טייסות החיל

טייסת הנחשון

טייסת "הנחשון" התחילה את דרכה כטייסת "הדקוטה", אשר נוסדה בשנת 1971 בבסיס לוד כתוצאה מפיצול במשימות מטוסי הדקוטה של הטייסת "הבינלאומית". המשימות שיועדו לטייסת כללו תובלה, סיור ומשימות מיוחדות.

עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים היה סד"כ המטוסים בטייסת קטן, אך למרות זאת במהלך המלחמה ביצעה הטייסת מאות גיחות במשימות תובלה, פינוי נפגעים ולוחמה אלקטרונית. כחלק מיישום הלקחים המודיעיניים של המלחמה, השאילה ארה"ב לישראל זוג מטוסי תצפית מתקדמים מסוג מוהוק D-1OV ואלו נקלטו בטייסת בשנת 1974. בחיל זכה המטוס לכינוי "עטלף".

מאות גיחות בלבנון
במסגרת מבצע ליטני, ביצעו מטוסי הטייסת 17 גיחות לממסר ותובלה. במהלך מלחמת לבנון הראשונה ביצעה הטייסת מעל 300 גיחות במשימות תובלה, פינוי נפגעים וממסר.

במבצע "דין וחשבון" ב-1993 נטלה הטייסת חלק בפעילות וביצעה 26 גיחות במשימות תובלה, וממסר. בעקבות הסלמה נוספת בפעילות החזבאללה יצא צה"ל ב-1996 למבצע "ענבי זעם", במהלכו ביצעה הטייסת 62 גיחות.

סיום עידן הדקוטה והגעת הנחשון
בשנת 2001 יצאו מטוסי הדקוטה משימוש בחיל-האוויר, לאחר 52 שנים. כיוון שבשנות ה-90 נסגר גם מערך ה"דיה", נוצר צורך מבצעי במטוס אחר למטרות גילוי, בקרה ושליטה. בתחילת שנות ה-2000 הוחלט להצטייד במטוסי גאלפסטרים (שזכו לשם העברי "נחשון"), אשר נועדו לבצע משימות מכ"ם מחד ולהחליף את מטוסי המודיעין האלקטרוני מאידך. מערכת המכ"ם קיבלה את השם "עיטם" ומערכת המ"א את השם "שביט".

מטוס הנחשון הראשון נקלט בטקס רשמי בטייסת, ששינתה את שמה לטייסת ה"נחשון" ביוני 2005. בעקבות קליטת מטוס העיטם הראשון המיועד למשימות בקרה ב-2007 הוקם בטייסת גף בקרה וגף טכני מתאימים. בפברואר 2009 הועבר גם מערך הנחשון לנבטים, באחד מהשלבים האחרונים של פינוי טייסות הטיסה שהיו עד אז בבסיס לוד דרומה.

סמל טייסת "הנחשון"
סמל טייסת "הנחשון"