טייסות החיל

טייסת "חוד החנית"

טייסת חדשה יוצאת לדרך
טייסת "חוד החנית" הוקמה בדצמבר 1948 על בסיס מטוסי "קומנדו" אשר שימשו את להק "תובלה אווירית". המטוס עסקו בהטסת אספקה וציוד מבסיס עקרון (לימים בסיס תל נוף) לנגב הנצור, נטלו חלק בהפצצות במבצע "חורב" לשחרור הנגב ובמבצע "עובדה" לכיבוש אום-רשרש (אילת) במארס 1949. הטייסת פורקה במאי 1949 ומטוסיה עברו לאל-על ולטייסת "הפילים".

עידן ה"בז"
ב-15 ביוני 1982, תוך כדי ההפוגה במלחמת לבנון הראשונה, הוקמה הטייסת מחדש כטייסת "בז" (F-15). בהמשך המלחמה נרשמו לזכותה 22 הפלות של מטוסי אויב. ב-1 באוקטובר 1985 השתתפו שישה מטוסים מהטייסת וזוג מהטייסת התאומה, "אבירי הזנב הכפול", במבצע "רגל עץ" ותקפו את מפקדת אש"ף בחמאם-א-שאט שבטוניס. הייתה זו גיחת התקיפה הארוכה ביותר שביצעו מטוסי הקרב של החיל, בטווח של כ-1,285 מייל מישראל. בתקיפה הושמדו מספר מבנים, נהרגו כ-80 איש (מהם כ-60 מחבלים) ונפצעו כ-60 מחבלים נוספים.

ב-3 באוגוסט 1994, בזמן המגעים להסכם השלום בין מדינת ישראל לבין ממלכת ירדן, ליוותה שלישיית בזים מהטייסת את מטוסו של המלך חוסיין כשנכנס למרחב האווירי של ישראל ועד הגעתו לאזור יריחו.
ב-4 בספטמבר 2003, ביצע מטוס מהטייסת וזוג מטוסי בז מטייסת "אבירי הזנב הכפול", מטס במבנה מכונס מעל מחנה ההשמדה אושוויץ.

המטוסים משתדרגים
בסוף שנות ה-90 שודרג מטוס הבז והפך לבזמ"ש (בז משופר). כיום עובר המטוס שדרוג נוסף, על-מנת שיוכל להמשיך לשרת עד שנת 2025. עיקר השדרוג הוא בתחום האחזקה וכולל שינויים במבנה המטוס לשימור יכולות קיימות והגברת רמת הבטיחות במטוס. בנוסף משודרגות היכולות המבצעיות עם שיפור היכולות האוויוניות, העלאת נוחות תפעול עם התקנת צג שליטה עליון.

סמל טייסת "חוד החנית"
סמל טייסת "חוד החנית"