טייסות החיל

בית-הספר לטיסה

עם תום מלחמת העצמאות וחזרתם של אנשי מח"ל (מתנדבי חוץ לארץ) לארצותיהם, התעורר צורך דחוף להכשיר צוותי-אוויר, כדי להמשיך את בניין הכוח של חיל-האוויר והתעצמותו. באוקטובר 1949 הוקם בבסיס סירקין בית-הספר לטיסה, כאשר קורס-הטיס הראשון שהתקיים בו, קורס מספר 1, הסתיים באוגוסט 1950. חמש שנים לאחר מכן, הועבר בית-הספר לטיסה לבסיס תל-נוף.

כבר בתקופה בה היה ממוקם בתל-נוף, הספיקו מטוסי בית-הספר לטיסה להשתתף גם בפעילות מבצעית: במהלך מבצע "קדש" נעשה שימוש במטוסי ההרווארד של בית-הספר במשימות תקיפה והנרה, ואילו מטוסי הסטירמן השתתפו במשימות תובלה.

מעבר דרומה
כחלק ממימוש חזונו של דוד בן-גוריון ליישוב הנגב, שאף צה"ל לרכז בנגב את כל בסיסי ההדרכה, כך שמרבית הכוח הסדיר יהיה קרוב אל האויב העיקרי באותה התקופה: מצרים. מסיבה זו ומשיקולים נוספים הוחלט להקים באזור הנגב בסיס ושדה-תעופה רביעי לחיל-האוויר, שייבנה בחצרים. נקבע כי בית-הספר לטיסה יהיה המסגרת הראשונה שתאייש את הבסיס ובאוקטובר 1966 החל בית-הספר להיקלט בבסיס החדש.

בית-הספר לטיסה המשיך להשתתף בפעילות מבצעית גם לאחר המעבר לחצרים. במלחמת ששת הימים פעלו מטוסי הפוגה שלו והשתתפו במשימות תקיפת תחנות מכ"ם, מוצבים, תותחי נ"מ וסוללות ארטילריה. בנוסף, סיפקו מטוסי הפוגה סיוע קרוב לכוחות היבשה במהלך המלחמה.

מטוסי הכשרה חדשים: עיטים, צוקיות וזמירים
בעקבות הצורך להתאים את תוכנית ההדרכה של חניכי מערך הקרב למטוסי הקרב המודרניים של חיל-האוויר בשנת 1972, הוחלט להעביר את שלב המתקדם בקורס-הטיס מהפוגה למטוסי עיט T דו-מושביים. בשנת 1982 החלו לקלוט בבית-הספר לטיסה את מטוסי הפוגה המשופרים (צוקית). באותה השנה אושרה, לאחר ניסויים ובחינת המשמעויות של המהלך, הפעלה מסודרת של גף מטוסי זמיר בבית-הספר לטיסה וזאת בנוסף לתפקידם הקודם, שכלל בעיקר תובלת חיילים ומפקדים.

בשנות ה-90 חלו שינויים בהכשרת טייסי המסוקים בבית-הספר לטיסה. ב-1990 נוסדה מגמת מתקדם מסק"ר (מסוקי קרב) במסוקי הלהטוט (דיפנדר). ב-1996 נקלטו מסוקי צפע מצבא ארצות-הברית שהחליפו במגמת מתקדם מסק"ר את מסוקי הלהטוט שיצאו משירות.

שילוב תואר אקדמי בקורס-טיס
בתחילת שנות ה-2000 החל מהלך להשבחת תוכנית ההכשרה בקורס-הטיס ושילוב של תואר אקדמי במסגרתה. ביולי 2002 התקיים טקס פתיחת האקדמיה לטיסה של חיל-האוויר, במעמד מפקד החיל דאז ולימים ראש המטה הכללי, רא"ל (מיל') דני חלוץ, רקטור אוניברסיטת באר שבע פרופסור נחום פייגר, סגל האוניברסיטה ומפקדים נוספים. בטקס זה נחנך למעשה יישומה של התוכנית הכוללת, שהחלה עם גיוסם של החניכים שהשתתפו בקורס מספר 150.

יחד עם השינויים בתוכנית גם הוחלפו כלי-הטיס של מרבית המגמות בבית-הספר לטיסה. מטוס הסנונית החליף את מטוס הפייפר, כאשר הסנוניות הראשונות הגיעו לבית-הספר ב-2002. מטס הסיום של תקופת הפייפר בחיל-האוויר התקיים שנה לאחר מכן, לאחר שירות של 55 שנים בחיל, מתוכן 43 בבית-הספר לטיסה.

לאחר יובל טיסות: העפרוני החליף את הצוקית
שינויים נוספים בכלי-הטיס של בית-הספר כללו את החלפת מסוקי האנפה של מגמת מסע"ר (מסוקי סער) על-ידי מסוקי הינשוף ב-2003, כאשר באותה השנה החליפו מטוסי הצופית את מטוסי הזמיר. ביולי 2009 החל להיקלט בבית-הספר לטיסה העפרוני, מטוס הדרכה חדש שהחליף את הצוקית כמטוס ההדרכה של חניכי מגמות קרב ונווטי קרב וכן את הצוות האווירובאטי. בסוף 2009 בוצעו במטוס הטיסות הראשונות וב-2010 יצא מטוס הצוקית משימוש באופן סופי, לאחר כ-50 שנות שירות בחיל-האוויר.

ב-2014 צפוי לנחות בבית הספר לטיסה המטוס האיטלקי M-346 ולשנות את פני הדרכת הטיסה בחיל. מטוס ההדרכה החדש, שקיבל את השם העברי "לביא", ישמש את החניכים בשלב המתקדם במגמת קרב. 

סמל בית-הספר לטיסה
סמל בית-הספר לטיסה