מלחמות ומבצעים

חיל-האוויר נערך לקראת ההצנחה במיתלה

28 באוקטובר 1956

פקודת מבצע "מכבש", שהופצה למפקדי הבסיסים והטייסות, עסקה בתוכנית האווירית הכוללת של ההצנחה במיתלה. על-פי התכנון, מטוס דקוטה נועד להצניח בובות להטעייה בקירבת שדה-התעופה כברית וליד איסמעיליה, ושני מטוסי מטאור T-7 תוכננו לביים נתיב בגובה 30 אלף רגל לאורך ציר רפיח-קנטרה. חלקים אלה של התוכנית נועדו להסיח את דעתם של המצרים מן הפעילות העיקרית במבצע.

הצניחה במיתלה היתה מהלך צבאי, שנועד ליצור איום על תעלת סואץ, כמימוש התחייבותה של ישראל כלפי צרפת ובריטניה על-פי הסכם סבר. על גדוד הצנחנים 890 הוטלה המשימה לצנוח במבוא המזרחי של המיתלה ולהיערך להגנה היקפית עד לחבירה עם יתרת חטיבת הצנחנים 202.
כבר ב-26 באוקטובר החלה מחלקת האוויר בהשלמת הפקודה, במקביל להפצת פקודת מבצע "קדש 2", על-ידי אג"מ מבצעים. המגבלה המדינית - האיסור על פתיחת המערכה בפעולה מקדימה להשמדת חיל-האוויר המצרי - היוותה מכשול חמור. הצנחנים היו עתידים להישאר חשופים לאיום אווירי מצרי במשך 36 שעות, עד לתחילת ההפצצות האנגלו-צרפתיות על שדות-התעופה המצריים.

בשלבי התכנון הראשונים נבחר אתר מערבי ביותר להצנחה במוצאו של מיצר המיתלה - קרוב מאד לשדה-התעופה כברית: כחמש דקות טיסה במטוס מיג-15, לעומת כ-20 דקות טיסה של מטוסי מיסטר מחצור - כך שעובדה זו יצרה בעיית הגנה אווירית על כוח הצנחנים, הן בעת הטסתו והן אחרי הצניחה. בליל 29-28 באוקטובר התקבלה בצה"ל החלטה מכרעת: שינוי אתר ההצנחה למבוא המזרחי של המיתלה.
באותו ערב ערך מפקד חיל-האוויר, האלוף דן טולקובסקי, קבוצת פקודות בהשתתפות מפקדי הכנפות והטייסות. מפקד החיל ייחד דברים לחשיבות ההצנחה במיתלה, כמפתח להצלחת המערכה כולה. בגלל הסודיות שאפפה את תהליך התכנון, חלק ניכר מהנוכחים שמעו רק אז, לראשונה, על המערכה המתקרבת.

במבצע "מכבש" הושם דגש חזק בתכנון ההגנה האווירית, כולל ליווי מטוסי התובלה לאתר ההצנחה, וכן חיפוי ופטרול מעל לכוחות בהמשך. לליווי הוקצו 10 מטוסי מטאור ו-12 מטוסי אוראגן, שנועדו לטוס מעל נתיב טיסתם של מטוסי התובלה. במקביל, נועדו שלוש רביעיות מיסטר לפטרל מעל שדה-התעופה כברית, כדי ליירט מטוסי מיג, אם ימריאו לתקוף את כוחות צה"ל. פינוי הנפגעים נועד להתבצע למחרת, באמצעות שמונה מטוסי פייפר ומטוס דקוטה, משדה-נחיתה שיוכשר על-ידי יחידת מסלול שנלוותה לכוח המוצנח.

בתדריך שנערך למחרת בבוקר הוצג שיבוץ צוותי האוויר ל-16 מטוסי הדקוטה. מפקד הטייסת הזכיר את חשיבותה של הדבקות במשימה: "יש להמשיך ליעד גם אם נותקף על-ידי מטוסי אויב והארמדה האווירית תתפזר. יש להגיע ליעד בבודדים ולהצניח בכל מחיר".

הצנחה במיתלה
הצנחה במיתלה