מלחמות ומבצעים

מבצע "מסמר"

ספטמבר 1964

בספטמבר 1964 החל מבצע "מסמר", שבמהלכו הועברו לאוגנדה במטוס סטרטוקרוזר, במספר סבבים, שישה מטוסי פוגה מפורקים וציוד נלווה. עמם הגיעו אנשי הצוות הטכני וכן סא"ל דני שפירא, טייס הניסוי של חיל-האוויר. מלבד זאת הגיעו בטיסה שני מטוסי דקוטה, שנועדו לשמש את יחידת הצנחנים האוגנדית העתידה לקום. מבצע "מסמר" הסתיים באמצע שנת 1965.

המשימה הראשונה שהוטלה על צוות חיל-האוויר באוגנדה היתה עריכת מטס כבוד לרגל יום העצמאות השני של אוגנדה, ב-9 באוקטובר 1964, בנוכחות ראש ממשלת אוגנדה, מילטון אובוטה, והשר לענייני פנים והגנה, פליקס אונומה. היה צורך, איפוא, להיערך לביצוע המטס בתוך פחות מחודשיים ממועד הגעת הצוות לאוגנדה.

ההצלחה במשימה זו היתה חשובה במיוחד לצוות חיל-האוויר, שביקש להוכיח את יכולתו לממשלת אוגנדה עוד בתחילת תהליך הסיוע, נוכח התחרות מצד גורמים בריטיים. הוחלט כי במטס ישתתפו ארבעה מטוסי פייפר, מוטסים על-ידי הטייסים האוגנדים שהוכשרו בארץ, ועוד שני מטוסי פוגה שיוטסו על-ידי מדריכים ישראלים. בתחילת ספטמבר, כאמור, במהלך ההכנות למטס, הגיעו שתי הפוגות, מפורקות במטוס סטרטוקרוזר, עם צוות טכני להרכבה ועם טייס הניסוי שפירא.

העברת האחריות לאפריקאים ושילוב המטוסים הסילוניים היו שני הגורמים שבאמצעותם ביקש חיל-האוויר הישראלי להבטיח לעצמו את תמיכת הממשל המקומי. הטייסים האוגנדים שהוכשרו בארץ עברו אימונים אינטנסיביים בביצוע טיסת מבנה מסודרת, והטייסים הישראלים התאמנו בתרגילי אווירובטיקה. ואכן, למרות לחץ הזמן ובהעדר כל תשתית אלמנטרית, בוצע המטס בהצלחה רבה. בעקבות זאת, לראשונה, פירסמו אמצעי התקשורת המקומיים את דבר הקמתו של חיל-אוויר לאוגנדה בהדרכת צוות ישראלי. כך עבר הצוות מאנונימיות לנוכחות גלויה, וזכה לאהדה רבה הן בקרב חברי הממשלה והפרלמנט והן בציבור הרחב.

בעקבות המפגן הראשון המשיך צוות חיל-האוויר לערוך מפגני אוויר שנתיים לכבוד יום העצמאות של אוגנדה, שהשתכללו במרוצת הזמן, ובהם השתתפו תמיד גם טייסים אוגנדים. בנובמבר 1964 התחילה אספקת חימוש לפוגות (רקטות, פצצות וכדורים), להצגות אש בפני האוגנדים. חיל-האוויר קולט עשרה מטוסי דורניר DO-27 , "דרור" בשמם העברי.