יומן ארועים

Bookmark and Share
24 שעות במוצב הפיקוד ברמת-דוד פורסם בתאריך 13.04.2017
תגיות: בסיס רמת-דוד , פקמ"ציות
הן עובדות מסביב לשעון, מוכנות לכל אירוע ונמצאות בכוננות מתמדת 24 שעות ביממה: פקידות המבצעים במפי"כ רמת-דוד, בסיס הטיסה הצפוני של חיל-האוויר, מספקות הצצה לשגרת היום העמוסה והמבצעית
בנות מפי"כ רמת-דוד
שעת בוקר מוקדמת, היום מתחיל
אני מתארגנת ויורדת לחדר המבצעים, שם מחכות להחלפה הבנות ממשמרת הלילה. במהלך המשמרת הן ריכזו את כל המידע המבצעי הקשור לבסיס, תפעלו אירועים וקישרו בין טייסות רמת-דוד לבין מטה חיל-האוויר והגופים האזרחיים. מהרגע שאני נכנסת למפי"כ, (מוצב פיקוד כנפי) המשמרת שלי מתחילה והאחריות מוטלת על כתפיי. 
 

במהלך המשמרת מרכזות הפקמ"ציות את המידע המבצעי ומקשרות בין הבסיס למטה ולגופים אזרחיים | תמונת ארכיון

 
10:50, ההחלפה הושלמה
כולנו בחדר המבצעים, מחכות לשמוע מה עתיד לקרות היום ומתכננות כיצד נתמודד עם האירועים הבלתי-צפויים העלולים להתרחש. תוך שניות נשמע צלצול מחריש אוזניים, יש הזנקה. הכל קורה ברגע: איש צוות-אוויר רץ לעבר המטוסים, בו בזמן שאנשי הגף הטכני מכינים אותם להמראה.

בינתיים הגיעה הודעה למפי"כ, ועלינו להעבירה לצוות המטוס ולטייסת. "הניעו את המטוסים וחכו בתוכם. ניתן לזנק". המגדל מדווח על המראה: "אחד רץ, אחד באוויר. שניים רץ, שניים באוויר". הגיחה יצאה. אנו מכניסות למערכת את מספרי הזנב של המטוסים שהוזנקו ומודיעות לכלל הגורמים.

לא עובר זמן רב ואנו מקבלות הודעה בדבר פינוי חייל מהבסיס למיון. גם במצב כזה עלינו לבדוק את הפרטים מול המרפאה ולתאם בין כל הגורמים. השעות חולפות, הגיחה שיצאה קודם לכן הושלמה. כלי-טיס נוספים המריאו ונחתו, הגיעו לתדלק או תפסו כוננות. אחרי כל אלה אנו עוקבות ומדווחות על כל פעילות מבצעית.

14:00, שעת צהריים
אנחנו יושבות לארוחת צהריים משותפת, מחליפות חוויות ודנות באירועים חריגים. האווירה הרגועה משתנה ברגע, הטלפון מצלצל ואנו מקבלות התראה על שריפה. "התקשרת למגדל?", שואלת אחראית המשמרת תוך כדי תפעול האירוע. לפתע מגיעה הודעה חדשה: "התראת שווא". האירוע הסתיים, אפשר לחזור לאכול.
 

"מהרגע שאני נכנסת למפי"כ, המשמרת שלי מתחילה והאחריות מוטלת על כתפיי" | תמונת ארכיון


17:00, היום שלפני מחר
אחראית המשמרת מסכמת את היום. היא מדברת עם מגדל הפיקוח ועם קצין ההיערכות ודואגת לקבל את שעות הטיסה כדי להתכונן ליום המחר. כמו כן היא מעדכנת את מרכז האחזקה ומתאמת תשתיות למטוסים כדי שגם מחר הכל יתפקד כשורה.

יורד הערב, הזנקה לילית
משמרת הלילה מתחילה. אנו ישנות בתוך חדר המבצעים ונמצאות בכוננות מתמדת. לפנות בוקר נשמעת הסירנה המזניקה את כלי-הטיס לפעילות. אנו קופצות מהמיטות ועונות לטלפונים בלי להתבלבל, כאשר כל אחת מאיתנו אחראית על משימה אחרת. עם תום האירוע אנחנו חוזרות לישון, אך במהירות מגיע "אור ראשון". צריך לוודא שכולם מוכנים ליום חדש ולהודיע למגדל שהטייסות הנמצאות בכוננות מוכנות לפעילות. 

שעת בוקר מוקדמת, תמיד בכוננות
הבוקר מגיע והמשמרת שוב מתחלפת. זהו יום אחד מני רבים ואנו תמיד בכוננות ומוכנות. עם כל הקושי ואי הודאות, חשיבות התפקיד עומדת לנגד עיננו. אנחנו מוכנות לתפעל כל אירוע בידיעה שאנו שותפות להתנהלות המבצעית התקינה של הבסיס ולוקחות חלק פעיל בשמירה על ביטחוננו ועל ביטחון המדינה.

 

פקידות המבצעים בבסיס רמת-דוד. "יודעות שאנחנו לוקחות חלק פעיל בשמירה על ביטחוננו ועל ביטחון המדינה"