יומן ארועים

Bookmark and Share
עם הרגליים על הקרקע פורסם בתאריך 20.10.2016
תגיות: מאמנים , טייסת "הסילון הראשונה"
אנשי טייסת "הסילון הראשונה", כמו שאר אנשי צוות-האוויר בחיל, מתאמנים בדרך-כלל באוויר. בשבוע שעבר קיימה הטייסת תרגיל ייחודי במרכז לאימון משימתי בו תרגלה מצבי קיצון והתמודדה מול איומים מאתגרים על הקרקע. מפקד חיל-האוויר הצטרף לאימון גם כן
איתם אלמדון

טייסת "הסילון הראשונה" הגיעה להתאמן בבסיס חצור בשבוע שעבר, במסגרת תרגיל בו השתתף גם מפקד חיל-האוויר, אלוף אמיר אשל. הטייסת, ששוכנת בבסיס רמת-דוד ומפעילה מטוסי "ברק" (F-16C/D), הגיעה למלא"ם (המרכז לאימון משימתי) לצורך תרגול סיטואציות ייחודיות באמצעות מאמן הטיסה, וכל זאת מבלי להמריא מהקרקע. מטרת התרגיל הייתה לתת ערך מוסף לטייסים בתרגול מצבי קיצון שלא ניתן לתרגל באופן יומיומי, להקנות להם הרגלים ולחשוף אותם לסיטואציות של לחימה. 

"הטייסת מתאמנת במלא"ם ארבע פעמים בשנה, ובתרגיל הנוכחי שמנו דגש על תרגול מתארים מבצעיים", סיפר סגן גיא, קצין תחקור בטייסת "הסילון הראשונה". "באחד המטסים באימון תרגלנו הזנקה לחילוץ טייס נוטש במדינת אויב, זהו מעין אירוע מתפרץ שמוזנקים אליו כלי-טיס רבים. המאמן דימה את הצוותים השונים שנמצאים באוויר, את הרעש ואת הלחץ בקשר. כמו כן, תרגלנו גם דילמות של טיסה בשגרה אל מול החמרה אפשרית במצב ומעבר ללחימה". 

אף על פי שמדובר בטיסה מדומה, לאימון בסימולטור יש יתרונות רבים. "במלא"ם מתאפשר לנו לתרגל את התרחישים החמורים ביותר שניתן להעלות על הדעת", אמר סגן גיא. "ניתן ללחוץ על הכפתורים השונים, להטיל פצצות, לשגר טילים ולדמות טיסה בשטח אויב מול מטוסי אויב". 


לאימון בסימולטור יתרונות רבים; אפשר לתרגל מצבי קיצון שאי אפשר להתאמן עליהם ביום יום | תמונת ארכיון

כמו בגיחה מבצעית
העובדה כי מדובר במאמן לא משנה את סדר הפעולות הנעשות לפני כל טיסה ואנשי צוות-האוויר נכנסים לחדר התדריכים לקראת הגיחה במלא"ם, כמו לפני גיחה מבצעית. "ההמ"לים (הצבת חירום ומילואים) שמגיעים לכאן עוברים תדריך כניסה לכוננות, ומתכוננים כאילו שמדובר בטיסה לכל דבר", העיד סגן גיא. "בתדריך מוצגים מתארי הטיסה, האיומים ושאר הנתונים הרלוונטיים, ובסיומו יוצא הטייס לגיחה". 

במהלך התרגיל מתקיים שיתוף פעולה צמוד בין אנשי הטייסת והיב"א (יחידת בקרה אזורית) לבין אנשי המלא"ם, בעיקר בשלבי התדריך והתחקיר. "אנחנו מעבירים לטייסת את הנהלים שלנו, את מגבלות המלא"ם ואת דרישות האימון. בנוסף, אנחנו אחראים על העברת ההדרכות, על עמידה בלוח הזמנים המתוכנן ועל הכנת התרחיש שיעלה", העיד רס"ן גיא, מפקד המלא"ם. "לאחר ביצוע המשימה, מתבצע תחקיר בשיתוף מנהל האימון יחד עם מדריכת הסימולטור, ששמים דגש על ההיבט ההדרכתי". 


במהלך התרגיל מתקיים שיתוף פעולה צמוד בין אנשי הטייסת והיב"א לבין אנשי המלא"ם | צילום: מור צידון

יותר שעות במאמנים
מגמה שהולכת ומתרחבת בחיל הינה הגדלת שעות הטיסה במאמן סימולטיבי, זאת על פני האימון האווירי אשר כרוך בסיכונים בטיחותיים ובעלות תקציבית רבה. המלא"ם הינו הסימולטור המתקדם ביותר של החיל, בו יכולים המתאמנים לדמות גיחה באופן מציאותי, לראות ולתקשר אחד עם השני, וכן להתאמן בצוותים. בנוסף, בניגוד למאמנים ותיקים יותר, במאמן החדש יכולים אנשי צוות-האוויר להתאמן גם על יירוטים וביצוע משימות מתקדמות. 

אנשי צוותי-האוויר של מטוסי ה"ברק" וה"סופה" (F-16I) של החיל מגיעים למלא"ם לאימונים בעלי משימות מוגדרות. כך למשל, ניתן לדמות טיסה מבצעית מעל מדינות אויב הכוללת את האיומים הרלוונטיים של כל זירה, ולבצע אימונים שאינם אפשריים באוויר כמו הטלת חימוש מבצעי ושיגור טילים אל עבר מטרות.


בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת בחיל-האוויר מגמה של הגדלת שעות הטיסה במאמן | תמונת ארכיון