יומן ארועים

Bookmark and Share
כרבע מהמערך הטכני – נשים פורסם בתאריך 30.09.2015
תגיות: שילוב נשים , נשים בחיל , המערך הטכני
עלייה בשילוב הנשים במערך הטכני של חיל-האוויר: כרבע מחיילי החובה במערך כיום הן נשים לעומת 14% בלבד לפני כעשור. גם מספר הקצינות בדרגת סא"ל בשיאו. "מקווים שלא רחוק היום בו תהיה לנו מפקדת טייסת תחזוקה אווירית"
נדב ברגר

במשך שנים נחשבו מקצועות הטכנאות כמקצועות גבריים, הנחה שאפילו קיבלה תוקף במסמכי החיל. "אין לעבור מעל 10 אחוזים באיוש נשים במקצועות אחזקה עיקריים" - כך גרסה מדיניות להק כוח האדם בשנת 1981. בשנים שבאו לאחר מכן הבין החיל את הטעות שבגישה זו והחל לצעוד בכיוון ההפוך: בשנת 2003 עמד היעד לשילוב נשים במערך הטכני על 20 אחוזים וכיום הוא כבר עומד על 25% לפחות, כשהשאיפה היא להמשיך ולהעלות אותו.

בעוד שבשנת 2006 היוו הנשים 14% בלבד מסך חיילי החובה במערך, הרי שהיום הן כבר מהוות למעלה מ-23%. בקרב מקצועות דרג א' (חלק הארי של המערך אשר אמון על הוצאת הגיחות) עומד היום אחוז הנשים על 28 לעומת 20% לפני כעשור. במקצועות האלקטרוניקה אחוז הנשים כמעט הכפיל את עצמו בפרק הזמן הזה, שכן נרשמה בו עלייה מ-10% ל-19%. העלייה באחוז הנשים במערך נובעת ממספר תהליכים שהתקיימו בשנים האחרונות, ביניהם רכש של כלי עבודה קלי משקל, שילוב נערות במגמות לימוד טכנולוגיות, תוכניות ליווי להעצמה אישית והעלאת המודעות לנושא בקרב מפקדי המערך.

במוסדות ה"פלדה הכחולה" (שוחרים אשר לומדים בבתי-ספר טכנולוגיים לקראת גיוסם למערך הטכני של חיל-האוויר) עלה אחוז הנשים מ-18% בשנת 2005 לכ-25 אחוזים בשנים האחרונות. גם בקרב אוכלוסיית הקבע בא התהליך לכדי ביטוי: 15% מנגדי המערך כיום הן נשים, זאת לעומת עשירית בלבד בשנת 2010. בקרב הקצונה הטכנית נרשמה אמנם עלייה קטנה יחסית באותה התקופה מ-10% ל-11.5%, אך עם זאת נשים רבות יותר קודמו לדרגת סא"ל והשתלבו בתפקידי מפתח במערך: בין השנים 2011-2015 הגיעו לדרגה זו 11 נשים מתוך המערך הטכני לעומת 5 בלבד בין השנים 2006-2010 ו-13 בסך הכל בין השנים 1985-2010. "התפוקות של הנשים, כמו גם המוטיבציה והרצון שלהן להמשיך בשירות, אינם פחותים מאלה של הגברים", אומר אל"ם אבי רג'ואן, ראש מחלקת תכנון, איכות ומשאבים בלהק הציוד. "נמשיך להשקיע בשילובן על-מנת למצות את הפוטנציאל שלהן בהתאם לצרכי המערך הטכני ואנחנו מקווים מאוד שלא רחוק היום בו תהיה לנו מפקדת טייסת תחזוקה אווירית".

 
1 | 2 | 3 | 4