יומן ארועים

Bookmark and Share
חניכת הקמפוס האקדמי בבית הספר לטיסה פורסם בתאריך 16.08.2004

ביום ראשון האחרון, נחנך הקמפוס האקדמי בבית הספר לטיסה במעמד מפקד חיל-האוויר, האלוף אליעזר שקדי.

בשנה האחרונה עבר קורס הטיס למתכונת אקדמית לפיה כל טייס יסיים את הקורס עם תואר ראשון באחד ממקצועות הבחירה. בוגרי הקורס במתכונת האקדמית יחתמו 9 שנות קבע וישרתו בחיל עד גיל 30.

מפקד חיל-האוויר, האלוף אליעזר שקדי אמר בדבריו כי: "ההחלטה על מהלך העברת קורס הטיס למתכונת האקדמית לא היתה פשוטה אולם נכונה וחשובה. עוצמת אנשינו חשובה לנו מאד ובאה לידי ביטוי בהשקעתנו בהם, בכלל זה השכלה ראויה ותשתית בסטנדרטים אקדמאים"

מפקד חיל האוויר הודה בדבריו לאנשי משרד הביטחון, אוניברסיטת בן- גוריון, המועצה להשכלה גבוהה ולאנשי חיל האוויר שמימשו את הפרוייקט שנותן כבוד גדול לחיל-האוויר ולצה"ל.

מפקד חיל-האוויר האלוף אליעזר שקדי ומפקד בסיס חצרים תא"ל יוחנן לוקר בזמן התקנת המזוזה בכניסה לקמפוס החדש. צילום: ליאור דיין, בטאון חיל-האוויר