יומן ארועים

Bookmark and Share
נמצאה קסדת טייס ישראלי בעיראק פורסם בתאריך 11.08.2003
לפני מספר שבועות מצאו הכוחות האמריקאים בעיראק קסדה של איש צוות-אוויר ישראלי.
הקסדה הועברה ארצה ונמצאת ברשות רשויות הצבא כעת עושה חיל-האוויר מאמצים לבדוק למי מאנשי צוות-האוויר שטסו באיזור בעבר שייכת הקסדה.
חיל-האוויר נמצא בקשר הדוק עם משפחות אנשי צוות-האוויר ומעדכנם בהתפתחויות.