יומן ארועים

Bookmark and Share
סקר בוגרי קורס-הטיס האחרון פורסם בתאריך 23.12.2002
רק %4 מבוגרי קורס-הטיס הנוכחי הם דתיים. %11 הם תושבי רעננה. %5 מאבות הבוגרים הם טייסים באל-על ו-%27 מהאמהות עוסקות בהוראה. לכל הבוגרים יש תעודת בגרות ולשניים מהם כבר יש תואר ראשון

%46 מהבוגרים הם עירונים.

%25 מתגוררים בישובים קהילתיים.

%24 מושבניקים.

%5 קיבוצניקים.

%4 מבוגרי הקורס הם דתיים.

%65 מבוגרי הקורס מתגוררים במרכז הארץ, %20 מתגוררים בצפון הארץ, ו-%15 מתגוררים בדרום הארץ.

%11 מבוגרי הקורס הם תושבי רעננה.

%47 מהבוגרים באים ממשפחות בנות שלושה ילדים.

%42 הם אחים בכורים.

%27 הם אחים אמצעיים במשפחה.

%31 הם האחים הצעירים.

%87 מהבוגרים סיימו את לימודיהם התיכוניים במגמה ריאלית.

%5 מהבוגרים הם בוגרי ישיבות תיכוניות.

%20 מבוגרי הקורס היו חברים בתנועות נוער.

לכל הבוגרים יש תעודת בגרות. לשניים מהם, עתודאים לשעבר, יש כבר תואר ראשון.

ל-%9 מהבוגרים יש אח או אב שמשרתים או שירתו כאנשי צוות-אוויר.

%27 מאמהות הבוגרים עוסקות בהוראה.

%16 מאבות הבוגרים הם מהנדסים.

%5 מאבות הבוגרים הם טייסים באל-על.

%11 מבוגרי הקורס שירתו כקצינים ביחידות קרביות לפני שהתנדבו לקורס-טיס.