יומן ארועים

Bookmark and Share
הסמכת יחידת האחזקה האווירית לתקן הישראלי פורסם בתאריך 18.12.2002
היום הוסמכה יחידת האחזקה האווירית של חיל-האוויר לתקן ישראלי 18,001, במעמד ראש להק ציוד, תא"ל שמעון שריד ומפקדים בחיל-האוויר.

אימוץ התקן הישראלי 18,001 מחייב את הארגון להיערך בצורה מקצועית ומדעית לשמירה על הבטיחות והבריאות, ולנהל את מערך הבטיחות לפי מודל ניהולי של "שיפור מתמיד". יחידת האחזקה האווירית שחרטה על דגלה איכות ומצוינות, חייבת בחתירה מתמדת לשיפורים ולהשגת היעדים שהוגדרו.

מבדק ההסמכה לתקן התקיים ב-2 לספטמבר 2002. תקן ה-18,001 מצטרף לעוד מספר תקנים שהיחידה וחיל-האוויר הוסמכו בהם, כמו תקן איכות הסביבה 14,001.