יומן ארועים

Bookmark and Share
ישראל משגרת את לווין הריגול המתקדם "אופק-5". פורסם בתאריך 28.05.2002
לווין הריגול המתקדם "אופק-5" משוגר לחלל
בשעה 18:25, לאחר שמועד השיגור נדחה מספר פעמים באותו היום עקב אילוצים שונים, שוגר לווין הריגול "אופק-5" לחלל, מבסיס חיל-האוויר פלמחים. הלווין, מתוצרת מפעל מב"ת של התעשייה האווירית, שוגר על-גבי משגר מיוחד שפותח במפעל מל"מ, אף הוא של התעשייה האווירית. "אופק-5", בניגוד למקובל, שוגר אל מחוץ לאטמוספירה ממזרח למערב, הפוך מכיוון סיבוב כדור-הארץ. דבר זה הצריך פיתוח משגר בעל כוחות מרובים יותר מהרגיל, אך מנע את האפשרות שבמקרה של תקלה בשיגור, ייפול הלווין בשטחן של מדינות ערביות. הלווין המתקדם, אשר על פיתוחו שקדו כארבע שנים, יספק לישראל תמונת מודיעין מכל נקודה ברחבי האיזור, ללא מגבלות מדיניות וחציית גבולות, ובאיכות מצוינת.