יומן ארועים

Bookmark and Share
מטוס הצופית יחליף גם את העגור פורסם בתאריך 28.06.2000
ישמש לביטחון שוטף ולאיסוף מודיעין
במקביל להחלטה על החלפת מטוסי הדקוטה בצופיות, יגיעו עד סוף השנה מטוסי צופית חדשים לטייסת "הגמל המעופף", המפעילה מטוסי קישור ותובלה קלה מסוג עגור וצופית.
המטוס הראשון צפוי להיקלט במהלך חודש יולי הקרוב, ואילו האחרון ביניהם - בחודש דצמבר. מטוסים אלה ישמשו למשימות ביטחון שוטף, איסוף מודיעין וסיורי ים. מאוחר יותר, עם סיום קליטת הצופיות החדשות, ייצאו בהדרגה משירות מטוסי העגור, הפועלים בטייסת מאז 1971. בכך נקבע, למעשה, כי מטוסי הצופית יחליפו גם את הדקוטות וגם את העגורים, ויהוו את השלד של מערך התובלה הבינונית העתידי של חיל-האוויר.
"לצופיות יש את עומס העבודה היחסי הגדול ביותר בחיל-האוויר", אומר רס"ן שמואל, הקצין הטכני של הטייסת. המטרה היא להקטין את העומס על המטוסים הקיימים, על-ידי הוספת מטוסים מתקדמים יותר לסד"כ הקיים.
בימים אלה נערכים בטייסת לקליטה של הצופיות החדשות. סככה, שתוכל לשמש ארבעה מטוסים בו-זמנית, עתידה להיבנות בטייסת. בהמשך תיבנה סככה שנייה, לארבעה מטוסים נוספים.
לאחרונה הושלם בטייסת תהליך העברת מבנה הגף הטכני, שנמצא בתהליך כולל של מיחשוב, למבנה חדיש. בימים אלה נבנה מבנה חדש ומודרני גם לגף הטיסה. "הטייסת כולה עומדת בסימן התחדשות ופריצה קדימה", אומר רס"ן שמואל, "וההתלהבות והציפייה הם גדולים. הדבר נותן מוטיבציה אדירה - גם לחיילים וגם למפקדים".