יומן ארועים

Bookmark and Share
תמה הקפאת הטיסות של טייסי המילואים פורסם בתאריך 31.01.1999
יקבלו ביטוח זהה לזה של אנשי קבע

בתום ישיבה ממושכת בין מפקד חיל-האוויר, האלוף איתן בן-אליהו, ומנכ"ל משרד הביטחון, אילן בירן, לבין נציגי "פורום המג"דים, המח"טים והטייסים במילואים", הסתיימה הקפאת הטיסות של טייסי המילואים. אנשי המילואים דרשו להשוות את תנאי הביטוח שלהם בעת שירותם, לתנאים להם זוכים אנשי קבע.
בתום הדיון הגיעו הצדדים לפתרון זמני: עוד השבוע תוקם קרן מיוחדת במשרד הביטחון, אשר תשווה את תנאי הביטוח של אנשי המילואים לאלו של אנשי הקבע במקרה של מוות או פציעה חמורה בעת שירות פעיל. בעקבות הסכם הביניים יושג גם הסדר קבע ובו חקיקה להסרת ההגבלות של חברות הביטוח על תנאי הביטוח של בעלי סיכון גבוה.
היום מובא ההסכם, אשר טרם נחתם רשמית, לאישור היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין, ושר הביטחון, משה ארנס. בינתיים, כבר הודיעו טייסי המילואים על כך שהם שבים לטוס.