יומן ארועים

Bookmark and Share
האלוף בני פלד מפקד חיל-האוויר

האלוף בני פלד מתמנה למפקד חיל-האוויר, במקומו של האלוף מוטי הוד.