יומן ארועים

Bookmark and Share
פטישים בסוריה פורסם בתאריך 21.11.1972
מטוסי פאנטום מטייסת "הפטישים" תוקפים מטרות בסיידא שבסוריה.

ארבעה מטוסי מיג-21 סוריים מוזנקים לעברם, ובקרב האוויר שהתפתח מפילים מטוסי יירוט מטייסת "הסילון הראשונה" שני מיגים. באותו יום מתקיים קרב נוסף בדרום רמת הגולן.  16 מטוסי מיג-21 סוריים באזור, כנראה במטרה לתקוף מטרות ישראליות. מטוסי חיל-האוויר מיירטים שמונה מיגים. הסורים שולחים עוד שמונה מטוסים לתגבור, מתוכם מופלים שלושה באזור שייח' מסכין, כ-15 ק"מ בעומק השטח הסורי.