יומן ארועים

Bookmark and Share
הפלה ראשונה פורסם בתאריך 21.05.1969

סוללת הוק מפילה מטוס מיג-21 מצרי.  זו היא ההפלה המבצעית הראשונה של מטוס אויב על-ידי טיל ההוק.