יומן ארועים

Bookmark and Share
תוצרת כחול-לבן פורסם בתאריך 27.12.1962

חיל-האוויר מחליט לרכוש מרפא"ל 200 טילי שפריר, טיל האוויר-אוויר הישראלי הראשון.