יומן ארועים

Bookmark and Share

שני מטוסי פוגה נכנסים, לראשונה, למערך ההדרכה בבית-הספר לטיסה.