יומן ארועים

Bookmark and Share

מסדר כנפיים לבוגר היחיד של קורס טיס מספר 30. ביום הטקס צעד על מגרש המסדרים חניך אחד בלבד: יוסף אוורבוך (אביב), לימים מפקד טייסת בחיל-האוויר. 26 החניכים, שהתחילו איתו את קורס הטיס ביוני 1958, נשרו בזה אחר זה.