יומן ארועים

Bookmark and Share
האלוף חיים לסקוב

האלוף חיים לסקוב, ששימש עד כה כקצין בחיל-הרגלים, מתמנה למפקד חיל-האוויר במקומו של האלוף שלמה שמיר. את חודשי כהונתו הראשונים מקדיש לסקוב ללימוד מאפייני העוצמה האווירית ולהערכת מצבו של חיל-האוויר.