יומן ארועים

Bookmark and Share

מפקדת חיל-האוויר עוברת מיפו לבסיס חדש ברמלה.