יומן ארועים

Bookmark and Share

הנסיונות להכשרת "טייס ציוני", שהחלו עוד בשנות ה-30, קיבלו תאוצה בשנות ה-40 המוקדמות. עתה עמד בפני פרח הטיס הפוטנציאלי מגוון רחב יותר של קורסים - מטעם הפלמ"ח או "אווירון" ואפילו מטעם חיל-האוויר המלכותי הבריטי, שאיפשר לארץ-ישראלים להצטרף לשורותיו, תחילה כאנשי קרקע ומאוחר יותר כטייסים. אך טייסים לבדם אינם יוצרים כוח, ולמדינה שבדרך בהחלט היה צורך בכוח שכזה.

בנובמבר 1947 הוקם "שירות האוויר", הכוח האווירי של ה"הגנה", שהחל מיד לפעול נגד תקיפות הפורעים הערבים. מטוסיו הקלים סיפקו ציוד ליישובים הנצורים, הגנו על המרחב האווירי והפציצו מטרות מהאוויר.

ב- 14 במאי 1948 הכריז דוד בן-גוריון על הקמת מדינת ישראל. למחרת, פלשו לישראל כוחות סדירים של מדינות ערב. המטוסים הקלים ומטוסי הקרב של חיל-האוויר, שהובאו ארצה במבצעי רכש בלתי שגרתיים, הושמשו במהירות והשתתפו במבצעים השונים במשימות הפצצה, יירוט, סיור, קישור ואספקה. במקביל, הגיעו לארץ מתנדבים מחו"ל (מח"ל), שתרמו מנסיונם בתחום האוויר, וסייעו לארגונו של החיל.

במהלך המלחמה השיג חיל-האוויר את הפלת הבכורה שלו: מודי אלון, מפקד טייסת "הקרב הראשונה", הפיל שתי דקוטות מצריות, שהפציצו את תל-אביב. בנוסף, ביצעו מטוסי חיל-האוויר הפצצות אסטרטגיות ותקפו את בירות ערב: קהיר, דמשק ורבת-עמון. בין מבצעיו המפורסמים של חיל-האוויר במלחמת העצמאות: מבצע "אבק", במהלכו סיפקו מטוסי חיל-האוויר אספקה לנגב הנצור והחליפו דרך האוויר את חטיבת "הנגב" בחטיבת "יפתח", מבצע "יואב" ומבצע "חירם" לטיהור הנגב ולכיבוש הגליל, ומבצע "חורב", שנועד בין היתר להסיר את האיום המצרי על יישובי הנגב. במהלך המבצע האחרון, הופלו בקרבות-אוויר ובאש מן הקרקע חמישה מטוסים בריטיים.

ב-20 ביולי 1949 נחתם הסכם שביתת נשק האחרון, ומלחמת העצמאות הסתיימה. משימתו הראשונה של חיל-האוויר הצעיר הוכתרה בהצלחה.