הפלות

אלוף ההפלות

מלחמת יום הכיפורים, 24.10.73

מקום: מערבית לאגם המר הגדול, המטוסים שהופלו: 3 מיג-21 מצריים

עיתוי: 24.10.73, שעה 17:00
מבנה: אפשטיין-סבר, שלמון-צוק.
מקום הקרב: מערבית לאגם המר הגדול.
תוצאות: שלושה מיג- 21 מופלים, שניים בטילים, אחד בתותחים.

מלחמת יום הכיפורים, 20.10.73

מקום: דרום-מערבית לאגם המר הגדול, המטוסים שהופלו: 4 מיג-21 מצריים

עיתוי: 20.10.73, שעה 16:30
מבנה: אפשטיין-אדרס, גבע-קל. מטוס נשר מס' 61.
מקום הקרב: דרום-מערבית לאגם המר הגדול.
תוצאות: ארבעה מיג- 21 מופלים. אחד בטיל, שלושה בתותחים.

מלחמת יום הכיפורים, 19.10.73 (16:30)

מקום: דוויר סואר, מטוסים שהופלו: שני סוחוי-20 מצריים

עיתוי: 19.10.73, שעה 16:30.
מבנה: אפשטיין-דרור, חריש-אדרס. מטוס נשר מס' 61.
מקום הקרב: דווייר סואר.
תוצאות: שני סוחוי- 20 מופלים, אחד בטיל, שני בתותחים.

מלחמת יום הכיפורים, 19.10.73 (13:15)

מקום: דוויר סואר, מטוסים שהופלו: שני סוחוי-7 מצריים

עיתוי: 19.10.73, שעה 13:15.
מבנה: אפשטיין-דרור, מטוס נשר מס' 61.
מקום הקרב: דוויר סואר.
תוצאות: שני סוחוי-7 מופלים. אחד בטיל, שני בתותחים.

מלחמת יום הכיפורים, 18.10.73

מקום: דוויר סואר, המסוק שהופל: מסוק מי-8 מצרי

עיתוי: 18.10.73, שעה 17:00.
מבנה: אפשטיין-גבע. מטוס שחק מס' 11.
מקום הקרב: דוויר סואר.
תוצאות: הליקופטר מי-8 מופל בתותחים.

מלחמת ההתשה, 25.3.70

מקום: צפונית לאיסמעליה, המטוסים שהופלו: שני מיג-21 מצריים

עיתוי: 25.3.70.
מבנה: אפשטיין-צוק יחד עם מרום-בהרב. מטוס שחק מס' 77.
מקום הקרב: צפונית לאיסמעליה.
תוצאות: שני מיג- 21 מופלים בתותחים.

חזור למעלה
 
1 | 2