מפקדי חיל האוויר

Bookmark and Share

אהרון רמז ז"ל

יולי 1948 - דצמבר 1950

אלוף (מיל') אהרון רמז ז"ל, מפקדו השני של חיל-האוויר, נולד בישראל בשנת 1919. אביו, דוד רמז, היה ממנהיגי הישוב העברי. בשנת 1936, כשהיה בן 17, הצטרף לשורות ה"הגנה", ובשנת 1939-1942 היה שליח תנועת הנוער "הבונים" בארצות הברית. בעת שליחותו ארגן חניכי תנועות חלוציות בארצות הברית למען היישוב. אחד התחומים בהם עסקו הפלוגות היה לימוד טיס, ורמז סיים את אחד משני הוקרסים שנפתחו. לאחר פיזור הפלוגות, עם הצטרפות ארצות הברית כצד פעיל במלחמת העולם השניה, התגייס רמז לחיל-האוויר המלכותי הבריטי ושירת בו כטייס קרב.
לאחר שהשתחרר מחיל-האוויר הבריטי, בפברואר 1947, חזר רמז לארץ והצטרף למטה ה"הגנה". באוגוסט אותה שנה התבקש על ידי דוד בן-גוריון ומפקדת ה"הגנה" להכין תוכנית להקמת הכוח האווירי של המדינה העברית שעתידה היתה לקום בארץ ישראל. עם הקמת הכוח, שנקרא "שירות האוויר", התמנה רמז לקצין המבצעים. במסגרת תפקיד זה טיפל בנושא הרכש ובהכשרת בסיסי הצבא הבריטי בארץ לשימוש חיל-האוויר הישראלי.
לאחר תקופה קצרה התמנה לראש המטה של שירות האוויר, וכשלושה חודשים לאחר הקמת המדינה, ביולי 1948, החליף את ישראל עמיר בתפקיד מפקד חיל-האוויר. בתפקידו זה פעל רמז מתוך מחשבה שעל חיל-האוויר להיות זרוע עצמאית בתוך צה"ל, בעל מפקדה נפרדת שתהיה שווה למפקדת כוחות היבשה, ובלתי תלויה בשירותים הניתנים מהמטה הכללי.
לאחר מלחמת העצמאות הגביר את פעולותיו לקידום רעיון זה ולהגדלת התקציבים המוענקים לחיל, אך נתקל בהתנגדות בקרב אנשי המטה הכללי ובראשם הרמטכ"ל יגאל ידין. על רקע מאבקו זה להגדרת עצמאותו של חיל-האוויר, התפטר רמז בדצמבר 1950, והעביר את הפיקוד על החיל לשלמה שמיר.

לאחר התפטרותו נסע לארה"ב בשליחות משרד הביטחון והיה אחראי על פעולות הרכש. רמז שהה בארה"ב עד שנת 1953 וסיים לימודי מדע המינהל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטאות "הרווארד" ו"פרינסטון". כששב לארץ התמנה ליועץ שר הביטחון לענייני תעופה, ומילא תפקיד זה במשך כשנה, עד שחרורו מצה"ל בשנת 1954.
לאחר שהשתחרר מילא רמז תפקידים שונים במשרדי החוץ, הביטחון והתחבורה. הוא היה חבר כנסת מטעם מפא"י בכנסת השלישית, מנהל רשות הנמלים ורשות שדות התעופה, שגריר ישראל בבריטניה ומנכ"ל "כור".
אהרון רמז נפטר ב-2 באפריל 1994, כשהוא בן 75.