מתגייסים

Bookmark and Share

חוקרי מודיעין האוויר

מאחורי המשימות עומדים חוקרי מודיעין האוויר, שעומלים על בניית התמונה המודיעינית

הטובות לטיס: כנס מיוחד למלש"ביות

מאות מועמדות לשירות ביטחון (מל"שביות) פקדו את מוזיאון תל-אביב בשבוע שעבר כחלק מכנס ייעודי לבנות לפני הגיוס שנתוניהן האישיים מתאימים למיונים לקורס-הטיס

"בלעדיהם לא היו יכולים לבצע את המשימה"

תומכי הלחימה ביחידות המיוחדות כמו "שלדג" ו-669 מהווים חלק אינטגרלי מהמשימות המבצעיות המסווגות ביותר