הגנה אווירית

מטוסי קרב
מטוסי תובלה וקישור
מטוסי סיור ובקרה

פילקו פורד צ'פארל

מימדים אורך: 2.91 מטר, קוטר: 13 ס"מ, מייצבים: 0.64 מטר
ביצועים מהירות: 2.2 מאך, טווח: 12 ק"מ
משקל 48 ק"ג
שנת כניסה לשירות 1974