בטאון חיל האוויר

ביטאון
גליון 184 31/12/08

עסקי אוויר | תת-אלוף אבישי לוי, ראש להק מודיעין:

"אנו עוסקים בהכנה מודיעינית של שדה הקרב"

תגיות: אבישי לוי , ראיונות בכירים

תא"ל אבישי לוי, ראש להק מודיעין בחיל-האוויר, מספר על תפקידי הליבה של הלהק בפיקודו וגם על ההתמודדות עם זירות ואיומים בטווחים קרובים ורחוקים ועם אויבים העושים כל מאמץ להבין את יכולותיו של חיל-האוויר על-מנת שיוכלו להתגונן בפניהן. אך מעל הכל, מספר רלמד"ן כי כל השגי הלהק נזקפים לזכות האנשים המשרתים בו

מה הוא מקומו של המודיעין בפעילותו של חיל-האוויר כיום?

"להק מודיעין הוא הגרעין של הפעילות המבצעית בחיל-האוויר. זו הליבה. בתחום המבצעי אנו שותף מרכזי ללהק אוויר בכל הפעילות המבצעית של החיל.

היעד המרכזי שלנו הוא לאפשר תפעול שוטף של חיל-האוויר ולשם כך עלינו להביט על מרחב הפעילות שלנו בשני מונחים: מטרה ואיום. כל מידע מתורגם מיידית לאחד משני מונחים אלה, או כמטרה לחיל-האוויר, או כאיום על פעילותו של החיל. זו נקודה שחשוב להדגיש, משום שאין אנו עוסקים בהשגת מידע לצורך מידע או במחקר למטרות שונות. הכל מתורגם למטרות ואיומים.

משימה חשובה הנגזרת מכך, היא תרגום המידע משפה מודיעינית לשפת חיל-האוויר. צריך לתרגם את הכל למטוסים, מטרות, זמנים, נתוני תקיפה ועוד נתונים שיאפשרו הפעלה של כוחות חיל-האוויר. מטרתנו היא להוציא תוצר אחד גם אם כמה גופים עוסקים בו. מחלקת מחקר או מחלקת מל"ם, הקמ"נים בטייסות, כולם עובדים כמטריצה אחת שאמורה לספק מטרה.

כובע חשוב נוסף אותו אנו חובשים בלמד"ן, מתוקף היותנו גוף השייך לחיל-האוויר, היא האחריות הכוללת בתוך קהילת המודיעין על נושאים הנוגעים ישירות לחיל-האוויר, כמו העיסוק בטק"ק (טילי קרקע-קרקע), רק"ק (רקטות קרקע-קרקע) וחילות-אוויר זרים.

בנוגע ליעדים, יש לנו עוד שני יעדים חשובים:

הראשון הוא מערך ההגנה האווירית אצל אויבינו. מערך זה מתקדם ומשתפר כל העת במהלך השנים האחרונות ומתפקידנו לדעת על כך על-מנת שנוכל לאפשר לחיל-האוויר לפעול בגזרות אלה כאשר יעלה הצורך. יעד חשוב נוסף הוא הנשק תלול המסלול, קרי רק"ק וטק"ק. תפקיד המודיעין לתמוך בכל תחומי הפעילות של חיל-האוויר בנושא זה, מגילוי ועד תקיפה. אנו יודעים כי אויבי ישראל מייחסים לשני תחומים אלה חשיבות רבה מאז מלחמת לבנון השנייה ולקחי האויבים שלנו מחייבים, כמובן, התייחסות שלנו".

מה הוא הלקח המודיעיני החשוב ממלחמת לבנון השנייה?

"הלקח המשמעותי הוא הצורך בשיתוף פעולה מודיעיני. לאחר המלחמה התבצעה הסדרה של נושא זה, אשר כללה מהלכים ארגוניים, משום שזה תחום שהיה פחות טוב לפני המלחמה. כיישום הלקחים ביצענו שינוי בבניין הכוח, ארגון וניהול, הסדרה בין ארגונית ותרגול של נושא זה. אפשר לומר כי היום הרמה השתפרה והמצב טוב יותר".

מה ניתן לומר על נושא האיסוף מהחלל, תחום שהולך ומתפתח בשנים האחרונות?

"מדינת ישראל משקיעה הרבה באיסוף מודיעין, בכל הסוגים, הרבדים והמטרות. העולם הלווייני תופס נפח גדל והולך והלוויינים בחלל הם כלי עבודה של להק מודיעין. היכולת הטכנולוגית אותה מקנים הלוויינים, מאפשרת לאסוף מידע על אויבים רחוקים ולשחרר אמצעים אחרים למשימות נוספות. אנו מתכננים להגדיל את יכולת האיסוף הלוויינית ולהציב יותר אמצעים בחלל בעתיד.

יכולת זו מאפשרת לפעול בכל תנאי מזג-אוויר, בלילה ובמזג-אוויר גרוע ומורידה את הסיכון האנושי. היא זמינה יותר וכל צורך פתאומי שעולה בנושא האיסוף, מקבל מענה מיידי. יתרון נוסף היא היכולת המשופרת לאסוף מידע על מטרות ניידות ולא רק נייחות".

מה עושים בלהק מודיעין על-מנת לספק מודיעין מבצעי בזמן אמת?

"אנו עוסקים בהכנה מודיעינית של שדה הקרב. כל הזמן יש עבודה רציפה. צריך להבין כי הזירה היא דינמית וניידת ויש צורך אמיתי במודיעין זמן אמת. מערך מודיעין אווירי הפועל מול מטרות ניידות חייב להיות מסוגל לאסוף, לחקור ולייצר מטרות תוך זמן קצר ביותר.

מדובר בשינוי משמעותי, הנובע מהשינוי אצל האויבים שלנו. בתהליך זה אסור שיהיה צוואר בקבוק ולכן יצרנו 'נתיב ירוק' שתכליתו העברה מהירה של חומר מודיעיני לגורמים הרלוונטיים. עיקרו של תהליך זה הוא קיצור וספציפיקציה של נושאים חשובים על-ידי אוטומציה המסייעת לאדם העוסק בתהליך להאיץ את העברת המודיעין אל האוויר ואל מי שאמור לבצע את המשימה הנגזרת ממודיעין זה".

מה תוכל לספר על האנשים של להק מודיעין?

"למד"ן כולו אנשים. אני מדבר על משולש בעל שלושה קודקודים: אנשים, מקצוענות מבצעית וכלי עבודה.

ליבת המשולש הם האנשים. האדם הוא החוקר והוא זה שיחליט את ההחלטות החשובות. צריך לזכור כי רבים מתוך אנשי הלהק הם אנשים צעירים העוברים הכשרה אינטנסיבית בזמן קצר. אנו משקיעים בלימוד והכשרה תוך כדי ביצוע התפקיד, בעיקר בבית-הספר למודיעין שיש לנו כאן בלמד"ן. האנשים שלנו מגיעים בגיל צעיר לעמדות השפעה ויש כאן חיילים וקצינים שקובעים לא פעם אם חיל-האוויר יתקוף או לא, איפה ומתי.

האנשים הם הגורם המרכזי בהצלחת להק מודיעין ואנו משקיעים המון באדם. יש לנו חיילים, נגדים וקצינים שהם חוט השדרה המקצועי שלנו.

יש הרבה אחריות בידי אנשינו. הרובד המקצועי מתורגל דרך מרכזי לחימה ואני, כרלמד"ן, איני מעורב ברמה האופרטיבית-טקטית, אלא פועל יותר כמנהל ארגון. אני מאציל סמכויות, כך שאנשים לוקחים אחריות.

ראוי להדגיש כי יש הרבה נשים בלהק מודיעין. כל התפקידים בלהק פתוחים לנשים והנשים שנמצאות אצלנו הן מצוינות. נקודה".

מה ניתן לומר על המגמות הצבאיות במזרח-התיכון?

"ניתן לומר כי בעת הזו אפשר להבחין במגמה לפיה גם הצבאות הסדירים פונים יותר ויותר לתפיסת גרילה, כלומר שלוחמים פועלים בסביבה אורבנית, בה קשה יותר להבחין בין מעורבים לבלתי מעורבים. ישנה 'התממה' והונאה של כלים ומתקנים צבאיים. אני יכול לומר כי זה הוא מצב בו ניתן להבחין גם בצבא הסורי.

תופעה נוספת היא יצירת והעמקת קשרים בין מדינות לארגונים, העברת ולימוד לקחים ונסיונות לתאם עמדות למקרה של התלקחות והכל מאינטרס של גרימת נזק למדינת ישראל. אנחנו מסתכלים על כל מקום בנפרד, אבל כמובן שלא חוסכים במבט כולל על כוונות משותפות שקיימות בשטח.

לגבי בלתי מעורבים, יש לנו אחריות גדולה בנושא זה כלהק מודיעין. צריך לזכור שפעם היו בסיסים צבאיים ברורים ומובדלים ואילו היום, לא פעם, בסיסים אלה נמצאים במרכזים ומרחבים אורבניים, כך שהאבחנה מי מעורב ומי לא מתחילה במודיעין. ההישג של חיל-האוויר בהפחתת הפגיעה בבלתי מעורבים הוא תוצאה של מודיעין טוב.

אנחנו מתמודדים עם זירות בטווחים שונים, החל מהחמאס הנמצא כאן בעזה וכלה באיראן. זה הוא אתגר המותח את יכולות קהילת המודיעין ולמד"ן בתוכה. בתוך האתגר הזה משולב הנושא של מעורבים ובלתי מעורבים שהזכרתי קודם, אבל חוץ ממנו יש אתגר נוסף: האויבים שלנו הבינו את כוחו ויכולותיו של חיל-האוויר כזרוע הארוכה של צה"ל ושמו להם למטרה להתמודד עם יכולות אלה של חיל-האוויר. זה הוא אתגר גדול ומרכזי ואנו מתמודדים עימו".

עוד באותו מדור

"חיל האוויר הישראלי, הוא חיל עוצמתי ויעיל"

מפקד חיל-האוויר הצרפתי, גנרל ארבעה כוכבים סטפן אבריאל (Stephane Abrial) ביקר בישראל בחודש נובמבר. בראיון מיוחד לבטאון הוא אומר: "הגיע הזמן להדק מחדש את היחסים בין שני החילות"

בבית-הספר לטיסה...

62% מבוגרי קורס הטיס האחרון הם עירוניים. 7% דתיים, 7% קיבוצניקים, ואחד הוא נכדו של מפקד חיל-האוויר לשעבר, האלוף (מיל') דן טולקובסקי